İzciler Gayrimenkul

BLOG / HABER / DUYURU

Ahi Mesud Türbesi-Bağlıca

Ahi kelimesi "cömert, eli açık ve yardımsever" anlamlarına gelir ancak reis ve lider anlamlarında da kullanılır. Ahilik; Selçuklu ve Osmanlı zamanlarında iş sahibi olmak isteyen kimselere sanat, ticaret, esnaflık gibi meslek dallarında eğitim veren ve aynı zamanda onları ahlaki yönden de geliştirip erdemli birer meslek erbabı yetiştirmeyi hedeflemiş bir teşkilattır. Usta-çırak ilişkisi, misafirperverlik, yardımseverlik gibi çok konuda toplum hayatını düzenleyen esnaf topluluğudur. 

Esnaflar için bir dayanışma teşkilatı olan Ahilik, Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesi doğrultusunda Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Ahilik teşkilatının kendi kuralları vardır. Günümüz esnaf odalarına benzetebiliriz.

Arşiv kaynaklarında Ahi Mesud hakkında yeterli bilgi olmamakla birlikte; Ahilerin önde gelen isimlerindendir. Ahi Evran'ın evlatlarından olduğu bilinmektedir. Mesleği "debbağlık" yani deri işlemeciliğidir.

 

 

Ahi Mesud Türbesi-Anıt Mezar

Etimesgut'a adını veren Ahi Mesud'un, Bağlıca Mahallesi'nde bulunan mezarı dönemin mimari özelliklerine göre Etimesgut Belediyesi tarafından yeniden inşa edildi ve ziyarete açıldı. Etimesgut'un merkezine hakim bir noktada bulunan türbede sütunlar ve işlemeli kapılar, şadırvan ve otantik ışıklandırmalar dikkat çekmektedir.

 

Ahilik teşkilatı günümüzde geçerliliğini yitirmiştir fakat yol gösterici olacak derecede özgün bir teşkilattır. Kuralları ve terbiyesi ile faydalanılacak bir sistem geliştirmişlerdir. 

Ahi Mesud Bağlıca'da ziyaret edilebilmektedir.

İlgili Etiketler